1871 - 1881
1871 26 maart - François-Joseph Fétis, directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel overlijdt.
Juni - Bij zijn terugkeer van de Verenigde Staten aanvaardt Henry Vieuxtemps het voorstel van de opvolger van Fétis, François-Auguste Gevaert, en wordt viooldocent van de vervolmakingsklas van het Conservatorium van Brussel.  
Vieuxtemps neemt de leiding over van de Concerts Populaires en dirigeert in totaal 7 concerten. 1872
Augustus - Henry Vieuxtemps geeft in Nancy, zonder het te beseffen, zijn laatste concert als violist. 1873
September - Henry Vieuxtemps wordt getroffen door twee beroertes met verlamming van zijn linkerzijde tot gevolg. Al de aandacht gaat nu naar zijn revalidatie onder begeleiding van zijn dokter en schoonzoon Édouard Landowski. Zijn ontslag aan het Conservatorium van Brussel wordt geweigerd.  
  1874 Henryk Wieniawski, aanbevolen door Henry Vieuxtemps, neemt de functie van viooldocent over aan het Conservatorium van Brussel.
Henry Vieuxtemps herneemt zijn functie aan het conservatorium van Brussel. In Verviers wordt een straat naar hem vernoemd, Rue Vieuxtemps. 1877
Juni - Een nieuwe beroerte treft Henry Vieuxtemps en verplicht hem definitief te stoppen met zijn lesopdracht. De violist wordt opgenomen in het sanatorium "Station sanitaire", opgericht door Édouard Landowski in Mustapha Supérieur, in de banlieue van Algiers (Algerije). 1879
  1880 31 maart - Henryk Wieniawski overlijdt.
6 juni - Vieuxtemps wordt getroffen door een fatale beroerte en overlijdt op 61-jarige leeftijd in Algiers.  1881
28 augustus - De assen van Vieuxtemps worden onder massale belangstelling naar de stad Verviers overgebracht. Talrijke artiesten zijn aanwezig waaronder Eugène Ysaÿe die, aan het hoofd van de stoet, de viool van de meester draagt.