Henry Vieuxtemps, KBR, Muziek, Mus. 1.083 C

Het œuvre van Henry Vieuxtemps bestaat uit bijna honderd werken waarvan ruim tachtig composities voor viool bestemd zijn. Meerdere van de zeven vioolconcerto’s maken deel uit van het repertoire van de grootste violisten en betekenen een verrijking voor het genre. Dankzij de Koning Boudewijnstichting bewaart de Koninklijke Bibliotheek voortaan de autografische handschriften van het eerste en vijfde concerto alsook een handgeschreven kopie met autografische aantekeningen van het vierde concerto. Deze bronnen bieden verscheidene onderzoeksmogelijkheden, zoals een vergelijkende studie met de uitgegeven versies.